Recent Posts

Lomani au

Rai lesuva tu oqo
Noqu bula sa vo
Sa sega ni taucoko tu

Ni sa mai takali
Na I nuinui lomani
Vei au rui mosi tu ga

Au tagi lomani au
Lomani Au
Ko guilecava au
I Nau lomani au

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>