Recent Posts

Au mai duri tu

Au mai duri tu
Malawa ni mataka caca
Meu kidavaka kida ni rarawa
Vunilagi vou kina vuravura waraki au tu mai
Sa vovotu mai matamu noqu itau

Sa seyavu mai nai yaloyalo ni buto
Niko sutu mai mo duri yasaqu

Au lai vesuki tu
Sa sereki cagi mai
Ni cilavi au rarama au vauca oqo

Chorus
Mo bau vosa mai
Mo sereki au
Mai nai vesu
Ni butobuto

Mo lai vesuki tu sa sereki cagi mai
Ni cilavi au rarama au vauca oqo

Bula ni galili
Au a gadreva voli mai
Vueti au rogo ni domomuvlai

Mo lai vesuki tu sa sereki cagi mai
Ni cilavi au rarama au vauca oqo

Guitar Instrumental

Chorus

Mo lai vesuki tu sa sereki cagi mai
Ni cilavi au rarama au vauca oqo
Ni cilavi au rarama au vauca oqo
Ni cilavi au rarama au vauca oqo
Ni Cilavi au rarama au vauca oqo

Print Friendly, PDF & Email

3 comments to Au mai duri tu

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>