Recent Sigidrigi Songs

Recent Posts

Sakure toka mada

Tu mai ragone meda siga edai
Mai ra marama me da sua vata mai
Na soqo ni lasa me da siga ga e dai
Na ivakatagi esa memela mai

Tu mai Ragone
Mai ra Marama
Turaga kua na dabe
Mai sua toka mada
Oqo na nomu soqo
Soqo ni marau
Da mata dredre
Sua meda lasa

Chorus
Butu ki na imawi
Butu ki na imatau
Cawiri vaka dua
Sakure toka mada
Toso yani ki muri
Toso cake mai
Ligamu e saremu
Sakure toka mada

Chorus

Na soqo me da reki
Ni kauta keda mai
Veitalia na draki
Daru siga la edai
Tucake mada mai
Soqo ni marau
Da mata dredre
Sua meda lasa

Chorus x 2

Tu mai Ragone
Mai ra Marama
Turaga kua na dabe
Mai sua toka mada
Oqo na nomu soqo
Soqo ni marau
Da mata dredre
Sua meda lasa

Chorus x2

Tu mai Ragone
Mai ra Manama
Turaga kua na dabe
Mai sua toka mada
Qo na nomu soqo
Soqo ni marau
Da mata dredre
sua meda lasa

Chorus x 2

Na soqo me da reki
ni kauta keda mai
Veitalia na draki
Daru siga la edai
Tucake mada mai
Soqo ni marau
Da mata dredre
Sua meda lasa

Chorus x 2

Tu mai ragone meda siga edai
Mai ra marama me da sua vata mai
Na soqo ni lasa me da siga ga edai
Na ivakatagi esa memela mai

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>