Recent Posts

Tuki lose – Seru Serevi

Kauta tu ni rogo mai
Sa na tu sa rawai
Domo ni kaci rogo mai
Sa rui gu au sa na qai

Tuki lose taki Sinai ga
Taki ka da toka meda siga rarama
Taki mai mai mai taki me sinai
Tou na ia me siga ga e dai
Taki mai mai mai taki me sinai
Tou na ia me siga ga e dai

Sa qai kamica cake ga
Takiva mai me sinai ga
Veiwali sa toso
Takiva mai totolo

Tuki lose taki Sinai ga
Taki ka da toka meda siga rarama
Taki mai mai mai taki me sinai
Tou na ia me siga ga e dai
Taki mai mai mai taki me sinai
Tou na ia me siga ga e dai

Noqui tau mo kua ni dro
Dredre mai niu bobo
Mateni mai ko sa marau
Ruru tale me taki vei au

Tuki lose taki Sinai ga
Taki ka da toka meda siga rarama
Taki mai mai mai taki me sinai
Tou na ia me siga ga e dai
Taki mai mai mai taki me sinai
Tou na ia me siga ga e dai

Tuki lose taki Sinai ga
Taki ka da toka meda siga rarama
Taki mai mai mai taki me sinai
Tou na ia me siga ga e dai
Taki mai mai mai taki me sinai
Tou na ia me siga ga e dai

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>