Recent Posts

Chulu chululu

CHULU CHULULU o lo’u manuee,
CHULU CHULULU o lo’u manuee,
E OLA, ola siva ee,
E OLA, ola siva ee,
E lelei o manuee,
E lelei o manuee,

Na gaunisala ni matanitu
Na gaunisala ni matanitu
Veitauri liga daru yabe vata tu
eitauri liga daru yabe vata tu
Laga tu na Chulu Chulu

CHULU CHULULU o lo’u manuee,
CHULU CHULULU o lo’u manuee,
E OLA, ola siva ee,
E OLA, ola siva ee,
E lelei o manuee,
E lelei o manuee,

Tube mai na kato me daru mai dro
Tube mai na kato me daru mai dro
Kua ni kila o nei o momo
Kua ni kila o nei o momo
Oqori na nodaru kalo

CHULU CHULULU o lo’u manuee,
CHULU CHULULU o lo’u manuee,
E OLA, ola siva ee,
E OLA, ola siva ee,
E lelei o manuee,
E lelei o manuee,

Print Friendly, PDF & Email

5 comments to Chulu chululu

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>