Recent Sigidrigi Songs

Recent Posts

Yadra Mai

Niu yadra cake mai
Mataka lailai
Yadra vata mai
Nai tavi

Sega na guce
Se na vucesa
Gauna ga oqo
E noqu

Chorus
Yadra mai
Tabagone ga ni kua
Mo tucake mai
Mo nanuma nomu vanua
Me vinaka sara mai

Gauna ga oqo
O na vakila
Dodonu ga vei au
Mo veisau

Mai tou tu vata
Me datou tara
Na bai ni noda
tu vanua

Chorus
Yadra mai
Tabagone ga ni kua
Mo tucake mai
Mo nanuma nomu vanua
Me vinaka sara mai

Yadra mai
Tabagone ga ni kua
Mo tucake mai
Mo nanuma nomu vanua
Me vinaka sara mai

Dou yadra mai repeat and fade

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>