Recent Posts

Titilia

Titilia, Titilia
Titilia na luvequ

Titilia, Titilia
Titilia na luvequ
Noqu senikau
E rui serau
Nomu bula mai vei au
Tubu cake mai
Mo serau tu

E veisiga
Me nomu ga
Bula marau
Mo vakila
Ni a mai yalani koso ga
Luvequ sa iko ga

Noqu senikau
E rui serau
Nomu bula mai vei au
Tubu cake mai
Mo serau tu

Na luvequ
Au nanuma tu
Nomu susugi cake mai
Ni a mai yalani koso ga
Na nomu bula ga koya

Titilia, Titilia
Titilia na luvequ
Titilia, Titilia
Titilia na luvequ

Print Friendly, PDF & Email

1 comment to Titilia

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>