Recent Posts

Tagimoucia

Chorus
Noqu vanua au mai butu’a
Vanua bulabula
Sai taveuni qore a yacana
A Tagimaucia ..eitou dau ania

Ena veidelana ei a nu’u vulavula
A wai ma’are ma sa ajiaji dina
Isa noqu oro meu talanoata’a
Welagi Taveuni au na dau cibita’a
Dra’I ni siga ni sucu se va’atawase
Veiororo mera mai malaude
Simba ni vanua me cariba ga ni ua
Toso mada mai isa Ca’audrove

Chorus

Se tu mai vuna a tabani maucia
Vei Delana ece era mai vaaraica
Matasarasara tu ai palagi
Era mai domona a ena ai raiara
Cacariba tu na marau mai na oro
Vesu’i tu na mona sega ni rawa na toso
Era mai lasa era sa mai vude
Toso mada mai isa Ca’audrove

Chorus x2

Print Friendly, PDF & Email

33 comments to Tagimoucia

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>