Recent Posts

Seni Cevuga Lei

Seni Cevuga Lei

Seni cevuga lei
Talei dina vei au
Ena kemu i boi
Au mai marau

Ni ko se toka mai
Vinaka kemu i rairai
E koula tu na sena
Diva meu taukena

Repeat 1 & 2

Ni cila tu na vula
E tatibi na drauna
Kena sena e maleka
Au diva meu taukena

Talei dina niu raici kemuni
Kena boi vinaka
Sai seni cevuga
Ko ni boi vinaka
Noqu seni cevuga

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>