Recent Posts

Lele

Lele bilibiliga dredre 2x
Sa kasa mai tai lei
O a berato onai aiare…………..

Davuilevu ciri a bitu lelevu 2x
Nodrai qoroqoro mai Davuilevu
O aberato ona I aiare

Naselai ciri a bitu lalai
Nodrai qoroqoro mai naselai

Mai momi sa caudre ena bogi
Na vale ni cina levu mai
O abererto onai ai are

Mai tai sa baci nanuma 2x
Na vale ni beer levu mai
O ebereto onai aiare

Sa qai lolo na ua 2x
Sa taqamu o ra vasua 2x
Sa taqamu 3x satadola 3x
O abereto ona I aiare

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>