Recent Sigidrigi Songs

Recent Posts

Duri Mai Tavale

KKU ft Young Davie
Duri mai tavale, daru vude mada
Bogi ga ni’ua na bogi ni siba
Guilecava mada na yacai ‘arua
Tu’una vei ea eitou dau ania
Duri mai tavale, daru vude mada
Bogi ga ni’ua na bogi ni siba

Toso mai vude mai
Lei noqu I tau
‘ua ni’o lomalomarua ta’i au
Cawiri mai, cariba mai na yavamuni
Bogi ga ni’ua Daru jini i deep sea

Duri mai tavale, daru vude mada
Bogi ga ni’ua na bogi ni siba
Guilecava mada na yacai ‘arua
Tu’una vei ea eitou dau ania

Toso mai vude mai
Lei noqu I tau
‘ua ni’o loma-lomaleqa ta’i au
Cawiri mai, cariba mai na tolomuni
Bogi ga ni’ua daru jini I Deep Sea

Baby girl I love the way you move
The way you move with an Island attitude
Work it up, right on, on the floor
Lose Control

Baby girl I love the way you move
The way you move with an Island attitude
Work it up, right on, on the floor
Lose Control

YOUNG DAVIE
Me save that you like , time u lookim me lo dancefloor
Me too me like , girl come closer let it show
No waste no music , Aria manea come break it down
Deep Sea tonight . ohhhh

Duri mai tavale, daru vude mada
Bogi ga ni’ua na bogi ni siba
Guilecava mada na yacai ‘arua
Tu’una vei ea eitou dau ania

Ohhhh ( one two.. one two )
Ohhhhh ( two by two )
Ohhhhh ( everybody sing)
Ohhhh ( Ohhhh ohhhhh )

Duri mai tavale, daru vude mada
Bogi ga ni’ua na bogi ni siba
Guilecava mada na yacai ‘arua
Tu’una vei ea eitou dau ania

Print Friendly, PDF & Email

2 comments to Duri Mai Tavale

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>